Update COVID-19 per 6 november 2021

Nieuws

Update COVID-19 per 6 november 2021

NIEUWE MAATREGELEN CORONA 6 nov. 2021.JPG

Coronamaatregelen per 6 november 2021

Beste bezoekers,

Het kabinet heeft op 2 november weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Inmiddels heeft de zwembadbranche het protocol ' Verantwoord Zwemmen' hierop aangepast.

De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 6 november 2021.

De belangrijkste maatregel is het coronatoegangsbewijs dat nodig is voor een bezoek aan het zwembad.

Wat merk je daarvan in onze accommodatie?
Vanaf zaterdag a.s. zal het controleren van de QR-code moeten plaatsvinden. Tot nu toe hebben we nog mogelijkheden binnen de kaders gevonden om deze maatregel nog niet in te hoeven voeren in de horeca. Met deze nieuwe maatregelen kan het niet anders dan dat ook wij vragen om het tonen van de QR-code.

Concreet betekent dit het volgende:

Bezoek zwembad:

 1. Voor het bezoek aan het zwembad zal een QR-code worden gevraagd aan iedereen vanaf 18 jaar (uitgezonderd trainers en officials van sportverenigingen)
 2. Publiek is toegestaan; ook bij wedstrijden, leszwemmen, diplomazwemmen, daarbij geldt een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar)
 3. Alle faciliteiten zoals kleedkamers, douches, toiletten etc. zijn open

Voor zwemlesouders:

Er is even sprake geweest dat er voor zwemlesouders/begeleiders een uitzondering zou worden gemaakt. Dit is (nog) niet het geval. Er wordt gelobbyd om voor deze groep een uitzondering te maken. Mocht die ruimte zich binnen de maatregelen zich voordoen, zullen we dit uiteraard kenbaar maken. Tot die tijd zijn we gebonden aan deze regelgeving. We hopen dat kinderen waarvan de ouder(s) geen QR-code kunnen tonen, door een tante, oom, of iemand anders gebracht en gehaald kunnen worden. Mocht dat niet het geval zijn en je kunt met je kind de komende tijd niet komen zwemmen, zouden wij het op prijs stellen dat dit aan ons wordt gemeld via receptie.desteur@sportfondsen.nl Zolang deze maatregel geldt wordt je kind dan op de wachtlijst geplaatst. Op het moment dat je kind alsnog weer kan komen, dan wel dat de maatregelen het weer toelaten, zullen we hem/haar met voorrang weer oproepen.

Ouders waarvan het kind op 6 november diplomazwemmen, ontvangen een e-mail waarin een extra afzwemmoment geboden wordt op vrijdag 5 november, zodat ook zij die geen QR-code kunnen tonen nog kunnen komen.

Bezoek horeca:

 1. Afhalen en meenemen van consumpties kan zonder QR-code
 2. In de centrale hal wordt er in het multifunctionele deel geen QR-code gevraagd maar is wel een mondkapje verplicht wanneer je in beweging bent. (zittend niet)
 3. In het deel van de centrale hal wat gemarkeerd is als horeca, wordt een QR code gevraagd

Blijf daarnaast elkaar de ruimte gunnen!

De basisregels blijven gelden:

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al geprikt bent.
 • Ben je positief getest? En heb je dus corona? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht.

Natuurlijk hadden wij de situatie ook graag anders gezien, het zijn maatregelen die ons als organisatie zijn opgelegd.

Elke vorm van uitzondering, kan een flinke boete opleveren voor onze organisatie.

We hopen daarom op begrip en respect richting onze medewerkers.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.